winix/winixd/locale/pl

694 lines
24 KiB
Plaintext

winix_locale_id = "1"
locale_name = "polski"
winix_html_lang_attr = pl
winix_backend_info = Napędzany przez Winix
winix_backend_tooltip = Winix - www framework
winix_frontend_info = Zbudowany z
winix_frontend_tooltip = Odwiedź stronę UIkit 3
logged_as = zalogowany jako
not_existing_user = brak takiego użytkownika
display_guest_name = gość
unknown = nie znany
syntax_error_in_line = Błąd składni w linii:
this_ip_is_banned_until = Przepraszamy ale twój adres IP jest zablokowany aż do:
account_not_activated = To konto nie jest jeszcze aktywowane
account_suspended = To konto jest tymczasowo zablokowane
account_banned = To konto zostało wyłączone
account_activated = Twoje konto zostało aktywowane
incorrect_activation_code = Nieprawidłowy kod aktywacyjny
account_already_activated = To konto jest już aktywowane
account_cannot_be_activated = To konto nie może być aktywowane, proszę skontaktować się z administratorem
account_email_sent = Wysłaliśmy Tobie email z linkiem aktywacyjnym
account_header = Moje konto
account_logged_as = Jesteś zalogowany jako:
account_not_logged = Nie jesteś zalogowany.
account_admin = Administrator
account_admin_yes = tak
account_groups = Grupy
account_timezone = Strefa czasowa
account_language = Język
export_header = Export
export_transer_file_info = Wciśnij przycisk Export aby wysłać ten plik na zewnętrzny serwer ftp
export_transer_dir_info = Wciśnij przycisk Export aby wysłać podany katalog na zewnętrzny serwer ftp
export_checkbox_static_file_too = "Wyślij także pliki statyczne (zdjęcia itp.)"
export_button = Export
code_expired = Ten kod stracił już swoją ważność
password_cannot_be_changed = Niestety nie możemy zmienić hasła dla tego konta, proszę skontaktować się z administratorem
incorrect_change_password_code = Nieprawidłowy kod do zmiany hasła
service_unavailable = Przepraszamy, serwis tymczasowo niedostępny
email_sent_to = Wiadomość została wysłana do:
logout = wyloguj
home_page = Strona główna
button_login = Loguj
load_avg = średnie obciążenie
req_per_sec = wywołań na sekundę
added_by = Dodane przez
last_modified = ostatnio modyfikowany
by = przez
error_404 = Błąd 404
error_404_msg = Przykro nam ale podanej strony nie ma w naszym serwisie.
internal_error = Błąd wewnętrzny, po więcej szczegółów sprawdź dziennik systemowy
was_errors = Przepraszamy ale wystąpiły problemy z wykonaniem tej operacji.
error_code = Kod błędu
access_denied = Brak dostępu
access_denied_msg = Przykro nam ale nie masz dostępu do tej części serwisu.
download = Ściągnij plik
cat_image_url = Adres obrazka
cat_image_thumb_url = Adres miniatury
cat_file_url = Adres pliku
create_thread_header = Załóż wątek
button_thread_submit = Załóż wątek
url = Url
suggested_url = Sugerowany url
short_url = Krótki url
title = Tytuł
nick = Nick
change = Zmień
edit = Edytuj
add = Dodaj
move = Przenieś
copy = Kopiuj
user = Użytkownik
group = Grupa
permissions = Uprawnienia
yes = Tak
no = Nie
add_page = Dodaj stronę
edit_page = Edytuj stronę
rebus_how_is_it = Rebus: Ile to jest
rebus_need_to_solve = Proszę rozwiązać rebus!
edit_ticket_header = Edytuj zgłoszenie
create_ticket_header = Nowe zgłoszenie
ckeditor_update_button = Aktualizuj
ckeditor_update_progressbar_img_alt = Progressbar
form_ticket_type = Rodzaj zgłoszenia
form_ticket_status = Status
form_ticket_priority = Priorytet
form_ticket_category = Kategoria
form_ticket_expected = Oczekiwany w
form_ticket_progress = "Postęp prac (0-100)"
form_ticket_create_submit = Załóż zgłoszenie
form_ticket_edit_submit = Edytuj zgłoszenie
form_ticket_select_file = Wybierz plik
env_header = Zmienne środowiskowe
env_change_env_for_user = Zmień zmienne środowiskowe dla użytkownika
env_change_admin_env_for_user = Zmień zmienne środowiskowe administracyjne dla użytkownika
env_change_user = Zmień użytkownika
env_admin_changed_successfully = Zmienne środowiskowe administracyjne zostały zmienione
env_changed_successfully = Zmienne środowiskowe zostały zmienione
default_header = Domyślny element w katalogu
default_make_redirect = Wykonaj przekierowanie
ln_header = Link
ln_info = Stwórz link w katalogu
ln_to = Link wskazujący na
ln_hardlink = hard link
ln_symlink = link symboliczny
ln_make_redirect = "Wykonaj przekierowanie (jedynie dla linków symbolicznych)"
form_emacs_content_cms = Zawartość
form_emacs_content_thread = Post
form_emacs_content_ticket = Opis
form_emacs_content_type = Rodzaj wiadomości
form_emacs_content_type_text = text
form_emacs_content_type_formatted_text = sformatowany text
form_emacs_content_type_html = html
form_emacs_content_type_bbcode = bbcode
form_emacs_content_type_other = inny \(brak formatowania\)
form_emacs_content_type_markdown = markdown
last_header = Ostatnio logowani użytkownicy
last_tab_login = Login
last_tab_ip = Adres IP
last_tab_login_date = Czas zalogowania
last_tab_logout_date = Czas wylogowania
last_none = Nie ma dostępnych żadnych informacji.
ls_header = Zawartość katalogu
ls_no_picture = W tym katalogu nie ma żadnego obrazu
ls_type = Typ
ls_permissions = Uprawnienia
ls_owner = Właściciel
ls_group = Grupa
ls_name = Nazwa
ls_root_dir_name = Katalog główny
ipban_header = Lista zbanowanych adresów IP
ipban_col_id = L.p.
ipban_col_ip_address = Adres IP
ipban_col_login_failures = Nieprawidłowe logowania
ipban_col_broken_cookie = Popsute ciastka
ipban_session_hijacking = Podszywanie pod inną sesje
ipban_no_session_cookie = Brak ciastka sesyjnego
ipban_col_login_allowed = Możliwe logowanie
ipban_col_ban_level = Rodzaj banu
ipban_col_active_flag = Flaga active
ipban_col_last_used = Ostatnio używany
ipban_col_expires = Wygasa
ipban_col_remove = Usuń
ipban_loggin_allowed = tak
ipban_loggin_not_allowed = nie
ipban_has_active_flag = tak
ipban_remove_ip = usuń
ipban_remove_all_ip = Usuń wszystkie adresy IP z listy
ipban_ban_list_empty = W tej chwili nie ma żadnych zbanowanych adresów IP.
ipban_your_ip_is_banned = Twój adres IP jest zablokowany aż do:
imgcrop_header = Kadrowanie obrazów
imgcrop_crop_only_thumb_info = "Kadruj miniaturę zdjęcia, obraz oryginalny (duży) nie zostanie zmodyfikowany."
imgcrop_create_new_thumb_info = "Zaznacz myszką kadr na zdjęciu, z tej części zostanie stworzona nowa miniatura, obraz oryginalny (duży) nie zostanie zmodyfikowany."
imgcrop_crop_only_original_img_info = "Kadruj oryginalny obraz (miniatura nie zostanie zmodyfikowana)."
imgcrop_create_new_thumb_too_info = Stwórz także nową miniaturę
imgcrop_no_image_info = imgcrop może być zastosowany tylko do plików graficznych.
imgcrop_table_option_crop_image = Kadruj zdjęcie
imgcrop_table_option_crop_thumb = Kadruj miniature
imgcrop_table_option_create_new_thumb = Stwórz nową miniature
meta_header = Meta
meta_admin_header = Admin meta
meta_for_dir = Dodatkowe informacje dla katalogu
meta_for_page = Dodatkowe informacje dla strony
meta_admin_for_dir = Dodatkowe informacje administracyjne dla katalogu
meta_admin_for_page = Dodatkowe informacje administracyjne dla strony
man_header = Man
man_winix_funcions = Funkcje systemu winix
man_ezc_functions = Funkcje szablonów EZC
mkdir_header = Stwórz katalog
# current limitation: winix is not allowed to convert polish capital letters to lower case
# so we need to give both versions (small and capital letters)
language_orphans = ( "(np.", "a", "al.", "ale", "aż", "aŻ", "bo", "bp", "by", "co", "cz.", "czy", "dn.",
"doc.", "dr", "dyr.", "dz.", "do", "ds.", "fot.", "go", "godz.", "i",
"ich", "im.", "inż.", "inŻ.", "iż", "iŻ", "ja", "je", "jej", "jest", "już", "juŻ", "ją",
"jĄ", "ks.", "ku", "li", "m.in.", "mgr", "mi", "na", "nie", "np.", "nr",
"o", "od", "os.", "ów", "Ów", "po", "prof.", "s.", "są", "sĄ", "ta",
"to", "tu", "tą", "tĄ", "tel.", "tę", "tĘ", "u", "ul.", "w", "we", "wg",
"woj.", "wy", "z", "za", "ze", "że", "Że" )
# orphans for SK i CZ (winix for those languages are not translated yet)
# ("a", "i", "k", "o", "s", "u", "v", "z")
passwd_header = Zmień swoje hasło
passwd_login = Wybierz użytkownika
passwd_current_password = Podaj obecne hasło
passwd_new_password = Podaj nowe hasło
passwd_confirm_new_password = Potwierdź nowe hasło
passwd_submit = Zmień
passwd_err_bad_current_password = Podałeś nieprawidłowe bieżące hasło.
passwd_password_changed = Hasło zostało zmienione
priv_header = Zmień uprawnienia dostępu
priv_change_in_dir = Zmień hurtowo uprawnienia w katalogu
priv_for_all_files = Dla wszystkich plików na
priv_for_all_dirs = Dla wszystkich katalogów na
priv_change_all = Zmień także w podkatalogach
priv_change_current_dir = Zmień także sam katalog bieżący
pw_header = Użytkownicy
pw_table_no = L.p.
pw_table_login = Login
pw_table_is_root = Root
pw_table_is_active = Aktywny
pw_table_is_suspended = Wstrzymany
pw_table_is_banned = Zbanowany
pw_table_yes = tak
# !! is it used anymore?
pw_password_changed = Twoje hasło zostało zmienione
reload_header = Przeładuj
reload_select = Wybierz pozycję
reload_templates = szablony html
reload_tickets = pliki konfiguracyjne ticketów
reload_group = pliki konfiguracyjne grup
reload_export = "katalogi exportu (FTP)"
reload_menu = cache pluginu 'menu'
rm_header = Usuń
rm_file = Czy napewno usunąć plik
rm_symlink = Czy napewno usunąć symlink
rm_dir = Czy napewno usunąć katalog
rm_only_content = Usuń jedynie zawartość katalogu
rm_root = Nie możesz skasować katalogu głównego, możesz jedynie usunąć jego zawartość
rm_submit = Usuń
rm_cannot_create_static_path = Nie mogę utworzyć ścieżki do pliku statycznego
rm_cannot_remove_static_file = Nie mogę usunąć pliku statycznego
rm_permission_denied_to = Brak dostępu do usunięcia
rm_directory_not_empty = katalog nie jest pusty
rm_use_r_option = To jest katalog, aby go usunąć musisz użyć parametru 'r'
rm_cannot_remove_root_dir = Nie możesz usunąć głównego katalogu
rm_content_use_r_option = Zawartość katalogu może zostać usunięta tylko z użyciem parametru 'r'
rmuser_header = Usuń użytkownika
rmuser_selectuser = Wybierz użytkownika do usunięcia
rmuser_submit = Usuń
rmuser_removecurrent = Naprawdę chcesz usunąć swoje konto z naszego serwisu?
thread_create_new = Załóż nowy wątek
thread_tab_title = Tytuł wątku
thread_tab_author = Autor
thread_tab_replies = Odp.
thread_tab_last_post = Ostatni post
thread_reply_in_this_thread = Odpowiedz w tym wątku
thread_header_reply = Odpowiedz w wątku
ticket_progress_image_path = ticket_progress
ticket_create_new = Załóż nowe zgłoszenie
tickets_header_name = Zgłoszenie
ticket_info_type = Rodzaj zgłoszenia
ticket_info_status = Status
ticket_info_priority = Piorytet
ticket_info_category = Kategoria
ticket_info_expected = Oczekiwany w
ticket_info_progress = Postęp prac
ticket_reply_in_this_thread = Odpowiedz w tym wątku
ticket_value_not_set = to zgłoszenie nie ma jeszcze ustawionej tej wartości
ticket_delete_file = Usuń
template_header = Szablon
template_info_file = Bieżący szablon dla tego pliku
template_info_dir = Bieżący szablon dla tego katalogu
template_from_mount_point = jest brany z punktu montowania
template_form_info = Wybierz nowy szablon
template_form_from_mount_point = z punktu montowania
upload_header = Menedżer plików
upload_button_add_files = Dodaj pliki...
upload_button_start = Wysyłaj
upload_button_cancel = Anuluj
upload_button_start_upload = Wysyłaj
upload_button_cancel_upload = Przerwij wysyłanie
upload_button_delete = Usuń
upload_button_processing = Wysyłanie...
upload_button_download = Ściągnij
upload_button_edit = Edytuj
upload_error = Błąd:
upload_processing = Przygotowywanie...
upload_content_edit = Zawartość
upload_content_preview = Podgląd
who_header = Lista sesji
who_tab_index = L.p.
who_tab_start = Start
who_tab_last_active = Ostatnio aktywny
who_none = Nie ma żadnych dostępnych sesji.
admin_options = Inne opcje administracyjne
admin_ls = "Pokaż zawartość katalogu (ls)"
admin_mkdir = "Dodaj katalog (mkdir)"
admin_emacs_add = "Dodaj stronę (emacs)"
admin_emacs_edit = "Edytuj stronę (emacs)"
admin_ckeditor_add = "Dodaj stronę (ckeditor)"
admin_ckeditor_edit = "Edytuj stronę (ckeditor)"
admin_nicedit_add = "Dodaj stronę (nicedit)"
admin_nicedit_edit = "Edytuj stronę (nicedit)"
admin_tinymce_add = "Dodaj stronę (tinymce)"
admin_tinymce_edit = "Edytuj stronę (tinymce)"
admin_rm = "Usuń stronę (rm)"
admin_upload = "Menedżer plików (upload)"
admin_sort = "Sortuj elementy (sort)"
locale_header = Ustawienia językowe
locale_your_locale = Bieżący język
locale_has_incorrect_id = Nie masz prawidłowo ustawionego bieżącego języka
locale_select = Wybierz język
login_header = Logowanie
login_cannot_login_from_this_ip = Przepraszamy ale nie możesz się zalogować z tego adresu IP.
#Przepraszamy ale z twojego adresu IP było zbyt wiele prób nieprawidłowego logowania.
login_cannot_login_available = Ponowne logowanie będzie możliwe dopiero od:
login_currently_logged_as = Aktualnie jesteś zalogowany jako:
login_username = Użytkownik
login_password = Hasło
login_remember_me = Zapamiętaj mnie
login_button = Zaloguj
login_forgot_password_question = Zapomniałeś hasła?
login_back_to_login_form = Powrót do logowania
login_forgot_password_email = E-mail
login_forgot_password_button = Zmień hasło
login_logout_button = Wyloguj
uptime_header = Czas pracy systemu
uptime_current_time = aktualna godzina
uptime_up = system uruchomiony przez
uptime_how_many_sessions = wszystkich sesji
uptime_users_logged = zalogowanych użytkowników
uptime_days = dni
adduser_header_add = Dodaj użytkownika
adduser_header_register = Zarejestruj się
adduser_login = Login
adduser_password = Hasło
adduser_confirm_password = Potwierdź hasło
adduser_email = Możesz także podać swój email. Jeśli zapomnisz kiedyś hasła to hasło zostanie wysłane na podany email
adduser_need_email = Wymagamy abyś podał nam swój adres email, na ten adres wyślemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
adduser_submit = Dodaj użytkownika
register_user_submit = Rejestruj
adduser_err_login_empty = Proszę podać login.
adduser_err_login_incorrect_chars = Niestety ale podany login składa się z nieprawidłowych znaków!
adduser_err_user_exists = Przykro nam, podany identyfikator użytkownika jest już zajęty, proszę podać inny login!
adduser_err_passwords_different = Podane hasła różnią się od siebie!
adduser_err_password_too_small = "Zbyt krótkie hasło (Musi być conajmniej"
adduser_err_password_too_small2 = "znaków)"
adduser_err_login_too_big = Login nie może być większy niż
adduser_err_login_too_big2 = znaków
adduser_err_password_too_big = Hasło nie może być większe niż
adduser_err_password_too_big2 = znaków
adduser_err_email_too_big = Adres email nie może być większy niż
adduser_err_email_too_big2 = znaków
adduser_auto_activate = Aktywuj automatycznie to konto
adduser_err_email_incorrect = Podany email jest nieprawidłowy
mount_header = Punkty montowania
mount_type = Rodzaj punktu montowania
mount_dir = Katalog
mount_fs = System plików
mount_parameters = Parametry
mount_table = Tabela wszystkich punktów montowania
mount_current = Bieżący punkt montowania
mv_header = Przenieś
mv_page = Przenieś stronę
mv_dir = Przenieś katalog
mv_only_content = Przenieś tylko zawartość katalogu
mv_cant_move_root_dir = Katalog główny nie może być przeniesiony
mv_permission_denied_to = Brak dostępu do
mv_incorrect_path = Nieprawidłowa ścieżka
mv_dir_can_be_moved_to_dir = Katalog może zostać przeniesiony tylko do innego katalogu
mv_dir_content_can_be_moved_to_dir = Zawartość katalogu może zostać przeniesiona tylko do innego katalogu
mv_cannot_move_to_inside = Nie mogę przenieść katalogu do jego środka
mv_incorrect_dst_path = Nieprawidłowa ścieżka docelowa
mv_incorrect_dir = Nieprawidłowy katalog
mv_file_exists = Podany plik już istnieje
timezone_header = Strefa czasowa
timezone_select = Wybierz swoją strefę czasową
timezone_your_zone = Twoja aktualna strefa czasowa to
timezone_has_incorrect_id = Nie masz prawidłowo ustawionej strefy czasowej
cp_header = Kopiuj
cp_page = Kopiuj stronę
cp_dir = Kopiuj katalog
cp_only_content = Kopiuj tylko zawartość katalogu
cp_remove_defaults = Usuń atrybut 'default' z kopiowanych katalogów
cp_preserve_attr = Zachowaj atrybuty: użytkownik, grupa, czas
cp_follow_symlinks = Podążaj za linkami symbolicznymi
slog_warning = Ostrzeżenie
slog_error = Błąd
slog_info = Informacja
unknown_filesystem = Nieznany system plików
no_such_dir = Nie ma takiego katalogu
unknown_mount_type = Nieprawidłowy rodzaj punktu montowania
unknown_mount_param = Nieprawidłowy parametr dla punktu montowania
skipped = pominięte
skipped_static_mount = "Pominięto statyczny (static) punkt montowania"
mount_exists = Ten punkt montowania jest już zdefiniowany
slog_turn_over = Log sesji wyczyszczony w związku z przekroczeniem wielkości
sort_header = Sortuj
sort_current_sortindex = Bieżący indeks sortowania
sort_info_multi = Ustaw kolejność elementów przeciągając je przy pomocy myszki.
sort_info_multi_index = Ustaw kolejność elementów podająć ich indeks. Możesz także ustawić kolejność elementów przeciągając je przy pomocy myszki i następnie kliknąć przycisk Renumeruj.
sort_item_subject = Tytuł:
sort_item_renumber = Renumeruj
stat_header = Stat
stat_item_type = typ
stat_item_type_file = plik
stat_item_type_dir = katalog
stat_item_type_static_file = plik statyczny
stat_item_inode = inode
stat_item_user = użytkownik
stat_item_group = grupa
stat_item_privileges = uprawnienia
stat_item_date_creation = data stworzenia
stat_item_date_modification = data modyfikacji
stat_item_template = template
stat_template_from_mount_point = z punktu montowania
subject_header = Zmień tytuł
tinymce_update_button = Aktualizuj
tinymce_update_progressbar_img_alt = Progressbar
uname_header = Nazwa systemu
uname_available_plugins = Dostępne pluginy
uname_plugin_unknown = Plugin nie ustawił swojej nazwy
# notifications
# subjects should be coded in a special way: http://tools.ietf.org/html/rfc2047
# we don't use it at the moment
notify_new = Coś nowego
notify_change = Zmiany
notify_reply = Odpowiedź
notify_confirm_account = Potwierdź swoje konto
notify_reset_password = Ustaw swoje hasło
notify_from_name = winix notifications
notify_from_email = dontreply@winix.org
notify_content_type = text/plain; charset="UTF-8"
notify_header = Witamy
notify_msg1 = Chcielibyśmy powiadomić że właśnie
notify_msg2 = ktoś rozpoczął nowy wątek:
notify_msg2b = ktoś założył nowy ticket:
notify_msg3 = ktoś odpowiedział w wątku:
notify_msg4 = ktoś zmienił swoją odpowiedź w wątku:
notify_msg5 = czyjaś odpowiedź została skasowana z wątku:
notify_msg6 = pojawiła się nowa pozycja do poczytania:
notify_msg7 = zmieniono coś na:
notify_msg7b = zmieniony został ticket:
notify_msg8 = skasowano następującą pozycję:
notify_msg9 = Życzymy miłego dnia i zapraszamy do lektury.
notify_msg9b = ""
notify_msg10 = Otrzymujesz ten email dlatego że jesteś w trakcie procesu zakładania konta w naszym serwisie.
notify_msg11 = W celu aktywowania konta prosimy o odwiedzenie poniższego linku:
notify_msg12 = Jeśli jednak otrzymałeś ten email przez przypadek prosimy o zignorowanie go.
notify_msg13 = Otrzymujesz ten email dlatego że poprosiłeś o ponowne ustawienie swojego hasła w naszym serwisie.
notify_msg14 = W celu ustawienia nowego hasła prosimy o wejście na poniższą stronę:
notify_msg15 = Jeśli jednak nie prosiłeś o zmianę hasła to poprostu zignoruj ten email.
notify_footer1 = http://www.winix.org
notify_footer2 = Ta wiadomość została wysłana automatycznie - prosimy na nią nie odpowiadać.
notify_footer3 = Jeśli nie chcesz dostawać więcej takich wiadomości możesz je wyłączyć
notify_footer4 = w swoim panelu użytkownika.
# those errors are taken automatically by [winix_err_msg_from_locales]
winix_err_3 = Nieprawidłowy katalog.
winix_err_18 = Jesteś podejrzany jako spamer, nie możesz nic wysłać do czasu zalogowania się!
winix_err_25 = Podane hasła różnią się od siebie!
winix_err_26 = Hasło powinno składać się z co najmniej pięciu znaków.
winix_err_27 = Przykro nam, podany identyfikator użytkownika jest już zajęty, proszę podać inny login!
winix_err_28 = Proszę podać login.
winix_err_29 = Punkty montowania różnią się od siebie.
tz_-12:00 = Międzynarodowa linia zmiany daty - Zachód
tz_-11:00 = Uniwersalny czas koordynowany - 11
tz_-10:00 = Hawaje
tz_-09:00 = Alaska
tz_-08:00 = Kalifornia Dolna
tz_-08:00b = Czas pacyficzny \(Stany Zjednoczone i Kanada\)
tz_-07:00 = Arizona
tz_-07:00b = Chihuahua, La Paz, Mazatlan
tz_-07:00c = Stany Zjednoczone i Kanada \(czas górski\)
tz_-06:00 = Ameryka Środkowa
tz_-06:00b = Stany Zjednoczone i Kanada \(czas środkowy\)
tz_-06:00c = Guadalajara, Mexico City, Monterrey
tz_-06:00d = Saskatchewan
tz_-05:00 = Bogota, Lima, Quito
tz_-05:00b = Stany Zjednoczone i Kanada \(czas wschodni\)
tz_-05:00c = Indiana \(Wschód\)
tz_-04:30 = Caracas
tz_-04:00 = Asuncion
tz_-04:00b = Czas atlantycki \(Kanada\)
tz_-04:00c = Cuiaba
tz_-04:00d = Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
tz_-04:00e = Santiago
tz_-03:30 = Nowa Fundlandia
tz_-03:00 = Brazylia
tz_-03:00b = Buenos Aires
tz_-03:00c = Kajenna, Fortaleza
tz_-03:00d = Grenlandia
tz_-03:00e = Montevideo
tz_-03:00f = Salwador
tz_-02:00 = Uniwersalny czas koordynowany - 02
tz_-02:00b = Środkowy Atlantyk
tz_-01:00 = Azory
tz_-01:00b = Wyspy Zielonego Przylądka
tz_00:00 = Casablanca
tz_00:00b = Czas uniwersalny Greenwich
tz_00:00c = Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn
tz_00:00d = Monrowia, Rejklawik
tz_+01:00 = Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń
tz_+01:00b = Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Ljubljana, Praga
tz_+01:00c = Bruksela, Kopenhaga, Madryt, Paryż
tz_+01:00d = Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb
tz_+01:00e = Afryka Środkowozachodnia
tz_+01:00f = Windhoek
tz_+02:00 = Amman
tz_+02:00b = Ateny, Bukareszt
tz_+02:00c = Bejrut
tz_+02:00d = Kair
tz_+02:00e = Damaszek
tz_+02:00f = Harare, Pretoria
tz_+02:00g = Helsinki, Kijów, Ryga, Sofia, Talin, Wilno
tz_+02:00h = Stambuł
tz_+02:00i = Jerozolima
tz_+02:00j = Nikozja
tz_+03:00 = Bagdad
tz_+03:00b = Kaliningrad, Mińsk
tz_+03:00c = Kuwejt, Riad
tz_+03:00d = Nairobi
tz_+03:30 = Teheran
tz_+04:00 = Abu Dabi, Maskat
tz_+04:00b = Baku
tz_+04:00c = Moskwa, Sankt Petersburg, Wołgograd
tz_+04:00d = Port Louis
tz_+04:00e = Tbilisi
tz_+04:00f = Erywań
tz_+04:30 = Kabul
tz_+05:00 = Islamabad, Karaczi
tz_+05:00b = Taszkient
tz_+05:30 = Chennai, Kalkuta, Bombaj, Nowe Delhi
tz_+05:30b = Sri Jayawardenepura
tz_+05:45 = Katmandu
tz_+06:00 = Astana
tz_+06:00b = Dhaka
tz_+06:00c = Yekaterynburg
tz_+06:30 = Rangun
tz_+07:00 = Bangkok, Hanoi, Dżakarta
tz_+07:00b = Nowosybirsk
tz_+08:00 = Pekin, Chongqing, Hongkong, Urumqi
tz_+08:00b = Krasnojarsk
tz_+08:00c = Kuala Lumpur, Singapur
tz_+08:00d = Perth
tz_+08:00e = Tajpej
tz_+08:00f = Ułan Bator
tz_+09:00 = Irkuck
tz_+09:00b = Osaka, Sapporo, Tokio
tz_+09:00c = Seoul
tz_+09:30 = Adelajda
tz_+09:30b = Darwin
tz_+10:00 = Brisbane
tz_+10:00b = Canberra, Melbourne, Sydney
tz_+10:00c = Guam, Port Moresby
tz_+10:00d = Hobart
tz_+10:00e = Jakuck
tz_+11:00 = Wyspy Salomona, Nowa Kaledonia
tz_+11:00b = Władywostok
tz_+12:00 = Auckland, Wellington
tz_+12:00b = Uniwersalny czas koordynowany + 12
tz_+12:00c = Fidżi
tz_+12:00d = Magadan
tz_+13:00 = Nuku'alofa
tz_+13:00b = Samoa
seo_title = Seo
seo_description = "Opis (tag meta description)"
seo_keywords = "Słowa kluczowe (tag meta keywords)"
flatpickr_locale_url = "pl.js"
flatpickr_locale_config_prefix = "pl"